Zpět na výpis článků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory s maturitní zkouškou - po náhradním termínu PZ

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu přijímacích zkoušek pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik