Zpět na výpis článků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

4leté obory s maturitní zkouškou:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač + 23-56-H/01 Obráběč kovů

26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik + 26-51-H/01 Elektrikář

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pondělí dne 2. 5. 2022 na studijním oddělení (budova OA, Na Valech 690, Chotěboř) od 13:00 do 16:00 hodin. Uchazeči mohou při převzetí rozhodnutí využít možnosti osobně odevzdat zápisový lístek.