Zpět na výpis článků

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do oboru vzdělávání:

4leté s maturitní zkouškou

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP: Programátor a seřizovač CNC strojů)

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

63-41-M/02 Obchodní akademie

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění)

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

Pozn.: Písemná rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou ve čtvrtek dne 20. května 2021.