Zpět na výpis článků

Výsledky 2. kola přijímacího řízení SŠ

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

4leté s maturitní zkouškou

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP: Programátor a seřizovač CNC strojů) + 23-56-H/01 Obráběč kovů

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik + 26-51-H/01 Elektrikář

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

63-41-M/02 Obchodní akademie

3leté obory s výučním listem

23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění)

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

Pozn.: Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána osobně v pátek dne 27. 5. 2022 od 13 do 16 hodin na studijním oddělení školy (budova OA, Na Valech 690, Chotěboř), kancelář školy č. A203.