Zpět na výpis článků

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - přijetí do vyššího ročníku

V souladu s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v oborech:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

63-41-M/02 Obchodní akademie