Zpět na výpis článků

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - vyšší ročník

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - vyšší ročník

V souladu s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku oboru denní formy vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

63-41-M/01 Obchodní akademie

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

(zveřejněno: 2. 7. 2020)