Zpět na výpis článků

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělání:

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

33-56-H/01 Truhlář

Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáváno v pátek dne 3. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin na studijním oddělení (1. patro, místnost č. 202) na adrese: Žižkova 1501, Chotěboř (budova středního odborného učiliště).

(zveřejněno: 2. 7. 2020)