Zpět na výpis článků

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na střední školu

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání obsahují vždy:

  1. seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
  2. výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
  3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
  4. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Seznamy přijatých uchazečů do 1. ročníků oborů s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

Seznamy přijatých uchazečů do vyšších ročníků

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/01 Elektrikář

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

63-41-M/02 Obchodní akademie