Zpět na výpis článků

Výsledky 4. kola přijímacího řízení - vyšší ročník

V souladu s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 4. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022 do oborů:

4leté obory s maturitní zkouškou