Zpět na výpis článků

Výsledky přijímacího řízení - 3leté obory s výučním listem

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání:

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve čtvrtek dne 23. dubna 2020 v době od 13:00 do 15:00 hodin proti podpisu na studijním oddělení středního odborného učiliště na adrese: Žižkova 1501, Chotěboř.

Pozn.: Zápisový lístek je možné odevzdat osobně při převzetí rozhodnutí.