Zpět na výpis článků

Výsledky přijímacího řízení - vyšší ročníky

V souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a s ustanovením § 63 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do vyššího ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (ŠVP: Procesní technolog a programátor)

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (ŠVP: Návrhář nábytku a CNC programátor)