Zpět na výpis článků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků oborů s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvních ročníků oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019.

Seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání obsahují vždy:

  1. seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
  2. výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
  3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
  4. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Seznamy přijatých uchazečů do 1. ročníků oborů s maturitní zkouškou

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie (zaměření: Technická administrativa)