Zpět na výpis článků

Zahájení školního roku - 1.ročníky

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky 1. ročníků se uskuteční ve středu dne 1. září 2021 v budově školy (budova obchodní akademie, Na Valech 690, Chotěboř). Od 9:00 hodin bude probíhat prezence ve vestibulu školy tříd maturitních oborů 1M a 1L, od 10:00 hodin tříd učebních oborů 1HA a 1HB.

Program zahájení školního roku třídy 1M, 1L - 4leté maturitní obory

  1. Prezence žáků (9:00 až 9:20 hodin)
  2. Preventivní screeningové testování žáků (9:20 až 9:40 hodin)
  3. Zahájení školního roku v jídelně školy (9:40 až 10:20 hodin)
  4. Zodpovězení případných dotazů ze strany žáků

Program zahájení školního roku třídy 1HA, 1HB - 3leté učební obory

  1. Prezence žáků (10:00 až 10:20 hodin)
  2. Preventivní screeningové testování žáků (10:20 až 10:40 hodin)
  3. Zahájení školního roku v jídelně školy (10:40 až 11:20 hodin)
  4. Zodpovězení případných dotazů ze strany žáků

Vzhledem k doporučení omezení pohybu zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy bude probíhat zahájení školního roku bez přítomnosti rodičů. V případě, že by zákonní zástupci žáků měli jakékoliv dotazy, bude vyčleněna zóna pro všechny příchozí, kde budou případné dotazy zodpovězeny.

Preventivní screeningové testování nepodstupuje žák, který doloží splnění podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů).

Všichni přítomní jsou povinni po dobu pobytu ve škole dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.