Zpět na výpis článků

Zahájení školního roku 2020/2021 a výuka od 1. září 2020

Zahájení výuky ve školním roce 2020/2021 pro 2., 3. a 4. ročníky bude 1. září 2020 v 8:00 hodin v učebnách dle rozpisu, který naleznete níže v příloze tohoto sdělení.

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 (od 1. září 2020 do odvolání)

Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná standardně 1. září 2020 a pokračuje dle rozvrhu.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Opakovaná edukace.

Pokyny pro žáky:

 1. Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy.
 2. Žáci ihned důsledně aktualizují kontakty zákonných zástupců a žáků.
 3. Žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují web školy s aktuálními informacemi. V naléhavých a akutních případech budou žáci i zákonní zástupci vyrozuměni telefonicky, příp. e-maily.
 4. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do košů a následně si umýt ruce.
 5. Žáci se zdržují v určené třídě, dílně, pracovišti, laboratoři, místnosti. Při pohybu na chodbách se žáci z různých tříd neshlukují. Žáci různých tříd ve společných prostorách vždy dodržují odstup minimálně 2 metry mezi sebou.
 6. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 7. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 8. V případě, že žák na sobě bude pozorovat příznaky onemocnění COVID-19 (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nasadí si roušku a nahlásí tuto skutečnost okamžitě nejbližšímu učiteli – pedagogickému pracovníkovi.
 9. Každý žák má pro tuto situaci vždy u sebe připravenu jednu čistou roušku.