Zpět na výpis článků

Charakteristika školy

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř vznikla dne 1. 7. 2014 sloučením VOŠ a OA Chotěboř s SOU technickým Chotěboř. Nová škola tak navázala na dlouhou tradici technického a ekonomického vzdělávání v Chotěboři.

V současné době nabízí škola technické a ekonomické obory, obory maturitní a obory tříleté ukončené závěrečnou zkouškou. Struktura vzdělávací nabídky odpovídá potřebám firem a společností v regionu.
Výuka probíhá v šesti budovách v Chotěboři, Havlíčkově Brodě a v Hlinsku. Škola se snaží o moderní výu-ku a těsné propojení s praxí, čímž se jí daří vychovávat studenty, o které je mezi zaměstnavateli velký zájem. Mnoho studentů po absolvování studia pokračuje v dalším studiu na VOŠ a VŠ. O dobré přípravě studentů svědčí nejen zájem okolních firem, ale také výborné výsledky v odborných soutěžích.