Erasmus+

Změna projetkového období - projekt Fit for career

U projektu Erasmus+ Fit for career došlo k prodloužení projektového období do 31. 8. 2022 z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.


Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Naše škola realizuje:

  1. Projekty partnerství škol
  2. Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě