Formuláře a žádosti

 

Upozorňujeme uživatele formulářů na odlišné chování souborů v Office XP a nových Office 2007 a výše. Klademe důraz na zachování kompatibility se starším typem Office a z tohoto důvodu se textová pole s textem „Klini a vyplň“ uživatelům s novými Office automaticky nenahradí vloženým textem, ale je kliknout na závorku.

Za tyto problémy se omlouváme.

Ke stažení:


 Formuláře pro VOŠ

Žádost o opakování studia

Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení

Žádost o přerušení studia

Žádost o změnu studia

Žádost o uznání vzdělaní

Žádost o individuální studium

Oznámeni o ukončeni studia

Přihláška k absolutoriu

Žádost o vyhotovení sylabu


Formuláře pro OA a SOUT

Žádost o opakování studia

Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení

Žádost o preruseni_studia

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy - nezletilý

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy - zletilý

Žádost o pravidelné uvolňování z výuky - nezletilí (dopravní spojení, pravidelné tréninky...)

Žádost o pravidelné uvolňování z výuky - zletilí (dopravní spojení, pravidelné tréninky...)

Žádost o krátkodé uvolnění z výuky - nezletilý (ozdravný pobyt, rekreace...)

Žádost o krátkodé uvolnění z výuky - zletilý (ozdravný pobyt, rekreace...)


Formuláře pro ubytovnu

Přihláška pro studenty mladší 18 let

Přihláška pro studenty starší 18 let

Ukončení pobytu v ubytovně