Formuláře ke stažení

Formulář Ke stažení
PRO ŽÁKY
Sdělení o ukončení studia  
Žádost o krátkodobé uvolnění z výuky (ozdravný pobyt, lázně, dovolená...)  
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka u maturitní zkoušky  
Žádost o omlouvání absence pomocí omluvného listu  
Žádost o opakování ročníku  
Žádost o povolení pravidelného dřívějšího odchodu z vyučování (dopravní spojení, pravidelné tréninky...)  
Žádost o povolení pravidelného pozdního příchodu na vyučování (dopravní spojení, pravidelné tréninky...)  
Žádost o přerušení studia  
Žádost o přestup z jiné střední školy včetně přílohy (přihlášky ke studiu)  
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy  
Žádost o uznání předchozího vzdělání  
Žádost o změnu oboru vzdělání  
PRO ABSOLVENTY
Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení