Historie obchodní akademie a vyšší odborné školy

 • Zemědělská technická škola oboru ekonomického
  • zahájila výuku v září 1960
  • vychovávala odborníky hlavně z řad účetních a ekonomů
  • zaměřovala se především na přípravu pro praktický život
 • Střední zemědělská technická škola, obor ekonomika zemědělství
  • pod tímto názvem škola působila v letech 1961–1981
  • zaměřovala se hlavně na výuku ekonomů
  • Střední ekonomická škola, obor ekonomika zemědělství
  • od roku 1981 byla škola zařazena mezi střední ekonomické školy
  • Střední ekonomická škola, obor ekonomika zemědělství a výživy
  • tento název nosila škola v letech 1985-1990
 • Střední zemědělská škola
  • v letech 1990-1994
 • Obchodní akademie s vyšším studiem
  • v letech 1994-1996
  • došlo k přeměně střední ekonomické školy na obchodní akademii
  • škola i nadále vychovávala hlavně ekonomy a účetní
  • ve druhé polovině 90. let přibyl nový typ studia – vyšší odborná škola
  • jako první byl na VOŠ otevřen obor pojišťovnictví
 • Vyšší odborná škola a Obchodní akademie
  • v letech 1996-2014
  • obchodní akademie se zaměřila na finance a daně
  • v roce 2000 byl na VOŠ otevřen obor řízení a zabezpečování jakosti
  • v roce 2006 - další obor řízení bezpečnosti práce
  • jako poslední byl otevřen obor facility management
 •  Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické
  • vznikla sloučením od 1. 7. 2014
  • na VOŠ je možno studovat všechny akreditované obory v denním i dálkovém studiu
  • obchodní akademie i nadále pokračuje zaměřením na finance a daně
  • od školního roku 2017/2018 OA nabízí volitelné zaměření – Programování ekonomických aplikací a Technická administrativa