Historie středního odborného učiliště technického

Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 vzniklo 1. ledna 1998 na základě optimalizace sítě středních škol sloučením Středního odborného učiliště strojírenského Chotěboř, Středního odborného učiliště Štěpánov u Chotěboře a Středisko praktického vyučování Havlíčkův Brod. Sloučením těchto škol vznikla v dané době škola s nejrozsáhlejší činností na okrese Havlíčkův Brod, která navázala na tradice jednotlivých subjektů.

Střední odborné učiliště spravovalo dvě pracoviště teoretického vyučování a to Chotěboř a Štěpánov, ve kterém sídlil i domov mládeže a školní kuchyně s jídelnou. Dále škole patřily budovy odborného výcviku v Chotěboři, Hlinsku a dvě v Havlíčkově Brodě.

Spojením subjektů také vznikla možnost rozšíření nabídky učebních i studijních oborů, nově byl v roce 1999 zaveden obor s výučním listem elektrikář – slaboproud a elektrikář – silnoproud. Zavedení oborů si vyžádalo vybudování elektrodílen, které byly umístěny na pracovišti v Havlíčkově Brodě. V roce 2004 dochází opět ke změně a škola rozšiřuje svou oborovou nabídku o obor s maturitní zkouškou operátor dřevařské a nábytkářské výroby. O tři roky později zavádí do výuky další obor s maturitní zkouškou, kterým je mechanik elektronik. Tímto krokem pokrývá škola nabídku většiny technických oborů jak učebních, tak i studijních v regionu.

V roce 2001 dochází ve všech středních školách a středních odborných učilištích k zásadní změně, mění se jim zřizovatelé. Od tohoto roku je tedy škola zřizována Krajem Vysočina.

V období roku 2001-2009 vzrostl počet žáků z 300 na 380, vyučovalo se v 17 třídách. Od roku 2009-2012 počet žáků v závislosti na demografickém vývoji klesl na 330 žáků.

Ročně nastupuje 100 až 120 žáků a úspěšně absolvuje po 50 až 60 žácích učebních, tak i studijních oborů. Absolventi učebních oborů často pokračují v nástavbovém studiu, absolventi maturitních oborů pak na vyšších odborných školách či vysokých školách. Téměř polovina absolventů ale odchází do výrobních firem a podniků a řada do státních institucí. I dnes, kdy na trh práce stále dopadá hospodářská krize, je o absolventy ze strany firem velký zájem.

Od vzniku školy se ale mnohé změnilo. V roce 2002 byly nově vybudovány dvě učebny informačních technologií, které jsou v určitém intervalu vždy zmodernizovány a obměněny novými PC. Škola je postupně doplňována moderním vybavením, rekonstruují se dílny odborného výcviku. Proběhly rekonstrukce sociálních zařízení a kotelen. V roce 2012 dokončena kompletní rekonstrukce dílen v Chotěboři.