Maturitní zkoušky

Maturitní kalendář

Společná část maturitní zkoušky

Předmět/druh zkoušky Termín konání
Český jazyk a literatura - písemná práce 10. 4. 2019
Anglický jazyk - písemná práce 11. 4. 2019
Německý jazyk - písemná práce 11. 4. 2019
Matematika - didaktický test 2. 5. 2019
Anglický jazyk - didaktický test 2. 5. 2019
Český jazyk a literatura - didkatický test 3. 5. 2019
Německý jazyk - didkatický test 3. 5. 2019

Podrobnější informace naleznete zde.

Školní/společná část maturitní zkoušky

Druh zkoušky Termín konání
Praktická zkouška z odborného výcviku 9. až 15. 5. 2019
Ústní zkoušky 23. až 29. 5. 2019

 

Vyhlášení předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, určuje následující:

Žáci třídy 4ME oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2019 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná automatizace ústní
povinná elektronika ústní
povinná praktická zkouška z odborného výcviku praktická
nepovinná obhajoba maturitní práce z odborných předmětů vypracování, obhajoba

Žáci třídy 4ME oboru vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2019 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná strojnictví ústní
povinná technologie ústní
povinná praktická zkouška z odborného výcviku praktická
nepovinná obhajoba maturitní práce z odborných předmětů vypracování, obhajoba

Žáci třídy 4OP oboru vzdělání 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2019 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a jedné nepovinné zkoušky

Druh zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky
povinná konstrukce ústní
povinná technologie ústní
povinná praktická zkouška z odborného výcviku praktická
nepovinná obhajoba maturitní práce z odborných předmětů vypracování, obhajoba

Tematické okruhy pro 3. část ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka v roce 2019

Anglický jazyk

Německý jazyk

Školní seznam literárních děl pro MZ 2019

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, stanovuje pro jarní a podzimní zkušební období roku 2019 pro žáky 4. ročníků středního odborného učiliště školní seznam literárních děl.

Školní seznam literárních děl

Seznam přečtené literatury k maturitní zkoušce - k vyplnění a odevzdání řediteli školy