Obory studia OA a VOŠ

Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020 pro uchazeče se základním vzděláním

obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní forma studia (délka vzdělávání 4 roky)

obory vyššího odborného studia zakončené absolutoriem denní forma studia (délka vzdělávání 3 roky)

obory vyššího odborného studia zakončené absolutoriem dálková forma studia (délka vzdělávání 3,5 roků)