Obory studia

Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020 pro uchazeče se základním vzděláním

obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní forma studia (délka vzdělávání 4 roky)

obory středního vzdělání s výučním listem denní forma studia (délka vzdělávání 3 roky)

Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020 pro uchazeče se středním vzděláním s výučním listem

obory nástavbového studia denní i dálková forma studia (délka vzdělávání 2 a 3 roky)

  • 23-43-L/51 - Provozní technika
  • 33-42-L/51 - Nábytkářská a dřevařská výroba