Obory studia

Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2022/2023 pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou

obory vyššího odborného studia zakončené absolutoriem denní forma studia (délka vzdělávání 3 roky)

obory vyššího odborného studia zakončené absolutoriem dálková forma studia (délka vzdělávání 3,5 roků)