Přijímací řízení

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 4. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

3leté obory s výučním listem

23-56-H/01 Obráběč kovů

33-56-H/01 Truhlář

(zveřejněno dne 30. 8. 2022)


 Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 4. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 29. 8. 2022.

  1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
  2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají) a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou nebudou konány v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude nižší, než je počet přijímaných žáků. Pokud počet přihlášek bude vyšší, než je počet přijímaných žáků, uchazeči budou přijímání na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky (pokud jednotnou přijímací zkoušku uchazeč nekonal) a na základě dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Podrobné informace o počtech volných míst a kritériích přijímacího řízení naleznete zde.

(zveřejněno dne 4. 7. 2022)


 Výsledky 3. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

4leté s maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

63-41-M/02 Obchodní akademie

3leté obory s výučním listem

33-56-H/01 Truhlář

(zveřejněno: 30. 6. 2022)


 Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 3. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 28. 6. 2022.

  1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
  2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají) a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou nebudou konány v případě, že počet přihlášek do daného oboru bude nižší, než je počet přijímaných žáků. Pokud počet přihlášek bude vyšší, než je počet přijímaných žáků, uchazeči budou přijímání na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky (pokud jednotnou přijímací zkoušku uchazeč nekonal) a na základě dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Podrobné informace o počtech volných míst a kritériích přijímacího řízení naleznete zde.

(zveřejněno dne 2. 6. 2022)


 Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

4leté s maturitní zkouškou

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP: Programátor a seřizovač CNC strojů) + 23-56-H/01 Obráběč kovů

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik + 26-51-H/01 Elektrikář

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

63-41-M/02 Obchodní akademie

3leté obory s výučním listem

23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění)

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

Pozn.: Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána osobně v pátek dne 27. 5. 2022 od 13 do 16 hodin na studijním oddělení školy (budova OA, Na Valech 690, Chotěboř), kancelář školy č. A203.

(zveřejněno dne 27. 5. 2022)


 Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou - náhradní termín přijímacích zkoušek

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení (NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK) do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

4leté obory s maturitní zkouškou:

63-41-M/02 Obchodní akademie - NÁHRADNÍ TERMÍN

(zveřejněno dne 19. 5. 2022)


 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 2. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 25. května 2022. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy dne 27. května 2022.

  1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
  2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě přijímací zkoušky (v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky se přijímací zkoušky nekonají)a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, rozhovorem.

Podrobné informace o počtech volných míst a kritériích přijímacího řízení naleznete zde.

(zveřejněno dne 16. 5. 2022)


 Výsledky 1. kola přijímacího řízení - 4leté oboru s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

4leté obory s maturitní zkouškou:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač + 23-56-H/01 Obráběč kovů

26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik + 26-51-H/01 Elektrikář

26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pondělí dne 2. 5. 2022 na studijním oddělení (budova OA, Na Valech 690, Chotěboř) od 13:00 do 16:00 hodin. Uchazeči mohou při převzetí rozhodnutí využít možnosti osobně odevzdat zápisový lístek.

(zveřejněno dne 29. 4. 2022)


 Výsledky 1. kola přijímacího řízení - 3leté obory s výučním listem

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do oboru vzdělávání:

3leté obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů (zaměření: CNC obrábění)

26-51-H/01 Elektrikář

33-56-H/01 Truhlář

Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pondělí dne 25. 4. 2022 na studijním oddělení (budova OA, Na Valech 690, Chotěboř) od 13:00 do 16:00 hodin. Uchazeči mohou při převzetí rozhodnutí využít možnosti osobně odevzdat zápisový lístek.

(zveřejněno: 22. 4. 2022)


 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Uchazeč odevzdá dle § 60a odst. 5 školského zákona přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2022.

Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium)

Uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru.

Obory s výučním listem (3leté denní studium)

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru.

(zveřejněno dne 31. 1. 2022)


 Předběžné informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlasí ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 nejpozději do 31. 1. 2022. Současně stanoví dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Uchazeč odevzdá dle § 60a odst. 5 školského zákona přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2022.

  1. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru
  2. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru

(zveřejněno dne 4. 10. 2021)


 Formuláře přihlášek ke studiu je možné stáhnout na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na všechny obory (kromě oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie) je požadováno lékařské potvrzení.