Přijímací řízení OA

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Přihlášky se pro druhé kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 30. května 2018.

Počet volných míst ve 2. kole přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání

Kód a název oboru

Počet volných míst

Přijímací zkoušky (ano/ne)

Obory s maturitní   zkouškou

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

7

ano*

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

4

ano*

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

7

ano*

63-41-M/02 Obchodní akademie

6

ano*

Obory s výučním listem

23-51-H/01 Strojní mechanik

8

ne

23-56-H/01 Obráběč kovů

5

ne

26-51-H/01 Elektrikář

8

ne

33-56-H/01 Truhlář

4

ne

* v případě doložení Výpisu výsledků didaktických testů JPZ se PZ NEKONAJÍ


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků oborů s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvních ročníků oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019.

Seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání obsahují vždy:

  1. seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,
  2. výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
  3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
  4. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Seznamy přijatých uchazečů do 1. ročníků oborů s maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie (zaměření: Technická administrativa)


 Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Přihlášky se pro 1. kolo přijímacího řízení odevzdávají řediteli střední školy do 1. března 2018.

  1. Obory s výučním listem (3leté denní studium) – uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru
  2. Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium) – uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru
  3. Nástavbové studium (2leté denní studium) – uchazeči budou přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v příslušném tříletém oboru s výučním listem (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) do maximální kapacity každého oboru
  4. Nástavbové studium (3leté dálkové studium) – uchazeči budou přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v příslušném tříletém oboru s výučním listem (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) do maximální kapacity každého oboru