Přijímací řízení - vyšší ročník

Předběžné informace k přijímacímu řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) vyhlasí ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2023/2024 nejpozději do 31. 1. 2023. Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků z předchozího vzdělání do maximální kapacity každého oboru.

Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2023.

(zveřejněno dne 13. 1. 2023)