Přijímací řízení - vyšší ročník

Předběžné informace k přijímacímu řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) vyhlasí ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2021/2022 nejpozději do 31. 1. 2022. Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků z předchozího vzdělání do maximální kapacity každého oboru.

Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2022.

(zveřejněno dne 4. 10. 2021)


 Formuláře přihlášek ke studiu je možné stáhnout na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na všechny obory (kromě oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie) je požadováno lékařské potvrzení.