Učíme se ze života pro život

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř je zapojena po projektu

Implementace krajského akčního plánu Kraje Vysočina

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

V letech 2021 – 2023 probíhá již druhá fáze tohoto projektu - Implementace krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364.

Výstupy z těchto aktivit naleznete zde.

V letech 2018 – 2020 jsme tyto cíle naplňovali v projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.

Výstupy z těchto aktivit naleznete zde.