Rozpis konzultací dálkového studia

Rozpis konzultací pro dálkové studium 2019/2020 - letní semestr

Rozpis konzultací dálkového studia VOŠ v pdf ke stažení zde.

studijní skupinaV2D/ obory: ŘBP/ŘZJ                                    období:  letní

7. únor 2020 (pátek):      

  9.00 - 10.30                       informační technologie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

16.15 – 17.45                      standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 

8. únor 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. únor 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: hygiena práce (Ing. Karlíková, CSc.)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 

22. únor 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

9:45 - 11:15                         ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. březen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi

16.15 – 17.45                      komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. březen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: hygiena práce (Ing. Karlíková, CSc.)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)      

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

16.15 – 17.45                      standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 

21. březen 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            ekonomika (Ing. Chrbolková)

9:45 - 11:15                         informační technologie (Ing. Scholzová)

3. duben 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: hygiena práce (Ing. Karlíková, CSc.)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 – 17.45                      standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 

4. duben 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

9:45 - 11:15                         ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. duben 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

16.15 - 17.45                       informační technologie (Ing. Scholzová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. květen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: hygiena práce (Ing. Karlíková, CSc.)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí)

14.30 - 16.00                       komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

16.15 – 17.45                      informační technologie (Ing. Scholzová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. květen 2020 (pátek)

9.00 - 10.30                         ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouškové období: 10. – 30. června 2020

studijní skupinaV3D/obory: ŘBP/ŘZJ                                     období:  letní

7. únor 2020 (pátek):      

  9.00 - 10.30                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)                                      

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová)

 

8. únor 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            informační technologie (Vaněk)

9:45 - 11:15                         ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. únor 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

10.45 - 12.15                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: logistika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová)

16.15 - 17.45                       informační technologie (Vaněk)

 

22. únor 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       ŘBP:   -------------volno---------------------

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. březen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ekonomika (Ing. Chrbolková)                                                    

10.45 - 12.15                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi

14.30 - 16.00                       absolventský seminář (Ing. Scholzová)

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. březen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                        ŘBP:   -------------volno---------------------

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Vaněk)

12.45 - 14.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.5 – 17.45                        ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

21. březen 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            absolventský seminář (Ing. Scholzová)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. duben 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: logistika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZP: statistika (Ing. Scholzová)

4. duben 2020 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. duben 2020 (pátek)

 8.05 – 8.50                          německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

 9.00 - 10.30                        ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Vaněk)

12.45 - 14.15                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: logistika (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. květen 2020 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí)

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: logistika (Ing. Chrbolková)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. květen 2020 (pátek)

9.00 - 10.30                         ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí)

14.30 - 16.00                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

16.15 - 17.45                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouškové období: 10. – 30. června 2020


 

Rozpis konzultací pro dálkové studium 2019/2020 - zimní semestr

Rozpis konzultací dálkového studia VOŠ v pdf ke stažení zde.

Studijní skupina: V2D

obory: ŘBP/ŘZJ                                    období:  zimní

13. září 2019 (pátek):      Zápis v 8 hodin (skupinový učitel – Ing. Hana Karlíková, CSc.)

9.00 - 10.30                       informační technologie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

16.15 – 17.45                      komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. září 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       informační zdroje (Vaněk)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. říjen 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       informační technologie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       informační zdroje (Vaněk)

12.45 - 14.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 – 17.45                      ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

12. říjen 2019 (sobota)

8:00 - 9:30                            ekonomika (Ing. Chrbolková)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. říjen 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       informační zdroje (Vaněk)        

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: ekonomie (Ing. Scholzová)

16.15 – 17.45                      komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. listopad 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       informační technologie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 – 17.45                      standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

9. listopad 2019 (sobota)

8:00 - 9:30                            komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

9:45 - 11:15                         ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. listopad 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       informační technologie (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       komunikativní dovednosti (Mgr. Hochmanová)

23. listopad 2019 (sobota)

8:00 - 9:30                            statistika (Ing. Scholzová)

9:45 - 11:15                         ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ:  řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. prosinec 2019 (pátek)

10.45 - 12.15                       informační zdroje (Vaněk)

12.45 - 14.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 – 17.45                      standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

7. prosinec 2019 (sobota)

8:00 - 9:30                            ekonomika (Ing. Chrbolková)

9:45 - 11:15                         ŘBP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ:  ekonomie (Ing. Scholzová)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. leden 2020 (pátek)

9.00 - 10.30                         statistika (Ing. Scholzová)

10.45 - 12.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: bezpečnost strojů a zařízení (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)                                 

16.15 - 17.45                       standardizace, metrologie, zkušebnictví (Ing. Haubert)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouškové období: 13. – 31. ledna 2020

Studijní skupina: V3D

obory: ŘBP/ŘZJ                                     období:  zimní

 

13. září 2019 (pátek)      Zápis v 8 hodin (skupinový učitel – Miloslav Vaněk)

 9.00 - 10.30                        německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Vaněk)

12.45 - 14.15                       ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: spolehlivost technických zařízení (Mgr. Stára)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. září 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: prevence rizik (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: spolehlivost technických zařízení (Mgr. Stára)

16.15 - 17.45                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. říjen 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: statistika (Ing. Scholzová)

                                               ŘZJ: spolehlivost technických zařízení (Mgr. Stára)

16.15 – 17.45                      informační technologie (Vaněk)

12. říjen 2019 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: spolehlivost technických zařízení (Mgr. Stára)

9:45 - 11:15                                         ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. říjen 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)        

12.45 - 14.15                       ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 – 17.45                      ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8. listopad 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Vaněk)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: statistika (Ing. Scholzová)

                                               ŘZJ: spolehlivost technických zařízení (Mgr. Stára)

16.15 – 17.45                      ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ: spolehlivost technických zařízení (Mgr. Stára)

9. listopad 2019 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       ŘBP: statistika (Ing. Scholzová)

                                             ŘZJ:   -------------volno---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. listopad 2019 (pátek)

  9.00 - 10.30                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: statistika (Ing. Scholzová)

                                               ŘZJ: spolehlivost technických zařízení (Mgr. Stára)

16.15 - 17.45                          ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

23. listopad 2019 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                               ŘZJ:   -------------volno---------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. prosinec 2019 (pátek)

10.45 - 12.15                       německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

12.45 - 14.15                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

14.30 - 16.00                       ŘBP: prevence rizik (rizikologie) (Ing. Stražický)

                                            ŘZJ: spolehlivost technických zařízení (Mgr. Stára)

16.15 – 17.45                      ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                            ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

7. prosinec 2019 (sobota)

8:00 - 9:30                           ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                             ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                         anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. leden 2020 (pátek)

9.45 - 10.30                         německý jazyk (začátečníci) (Mgr. Ondráčková)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Vaněk)

12.45 - 14.15                       ŘBP: bezpečnost technologií (Mgr. Stára)

                                             ŘZJ: marketing (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

16.15 - 17.45                       ŘBP: pravidla bezpečné práce (Mgr. Stára)

                                             ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)