Rozpis konzultací dálkového studia

Rozpis konzultací pro dálkové studium 2021/2022

studijní skupina V4D/obory: ŘBP/ŘZJ                                     období:  zimní

10. září 2021 (pátek)      Zápis v 8 hodin (skupinová učitelka – Ing. Hana Karlíková, CSc.)

 9.00 - 10.30                        anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Ing. Scholzová) 

12.45 - 14.15                       ochrana životního prostředí (Mgr. Stára)

14.30 - 16.00                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

16.15 - 17.45                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. září 2021 (pátek)

 9.00 - 10.30                        anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

10.45 - 12.15                       informační technologie (Ing. Scholzová) 

12.45 - 14.15                       ekonomika (Ing. Chrbolková)

14.30 - 16.00                       informační technologie (Ing. Scholzová)

16.15 - 17.45                       ekonomika (Ing. Chrbolková)  

25. září 2021 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: prevence havárií (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová) 

9:45 - 11:15                          ŘBP: požární ochrana (Mgr. Drtina)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. říjen 2021 (pátek)

  9.00 - 10.30                        anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

10.45 - 12.15                       ŘBP: prevence havárií (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

12.45 - 14.15                       ŘBP: krizové řízení  (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

14.30 - 16.00                       ochrana životního prostředí (Mgr. Stára)

16.15 – 17.45                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9. říjen 2021 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: prevence havárií (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová) 

9:45 - 11:15                          ŘBP: krizové řízení  (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. říjen 2021 (pátek)

  9.00 - 10.30                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

10.45 - 12.15                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová) 

12.45 - 14.15                       ŘBP: krizové řízení  (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

14.30 - 16.00                       ŘBP: prevence havárií (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

16.15 – 17.45                       ochrana životního prostředí (Mgr. Stára)

 

 

23. říjen 2021 (sobota)

8:00 - 9:30                            informační technologie (Ing. Scholzová) 

9:45 - 11:15                         ekonomika (Ing. Chrbolková)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. listopad 2021 (pátek)

  9.00 - 10.30                        anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

10.45 - 12.15                       ŘBP: požární ochrana (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová) 

12.45 - 14.15                       ŘBP: krizové řízení  (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

14.30 - 16.00                       ochrana životního prostředí (Mgr. Stára)

16.15 – 17.45                       ŘBP: požární ochrana (Mgr. Drtina)

                                               ŘZJ: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

6. listopad 2021 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: požární ochrana (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

9:45 - 11:15                          ŘBP: krizové řízení  (Mgr.Drtina)

                                              ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová) 

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. listopad 2021 (pátek)

  9.00 - 10.30                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

10.45 - 12.15                       ŘBP: prevence havárií (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára) 

12.45 - 14.15                       ŘBP: krizové řízení  (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

14.30 - 16.00                       ochrana životního prostředí (Mgr. Stára)

16.15 - 17.45                       ŘBP: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci (Mgr. Stára)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

20. listopad 2021 (sobota)

8:00 - 9:30                            ŘBP: prevence havárií (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: controlling (Ing. Scholzová) 

9:45 - 11:15                          ŘBP: krizové řízení  (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: řízení a zabezpečování jakosti (Ing. Jonák)

11.30 - 13.00                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. prosinec 2021 (pátek)

  9.00 - 10.30                       anglický jazyk (pokročilí) (Mgr. Sejfi)

10.45 - 12.15                       ŘBP: prevence havárií (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: statistika (Ing. Scholzová)

12.45 - 14.15                       ŘBP: krizové řízení  (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: ochrana spotřebitele (Ing. Karlíková, CSc.)

14.30 - 16.00                       ochrana životního prostředí (Mgr. Stára)

16.15 – 17.45                       ŘBP: požární ochrana (Mgr.Drtina)

                                               ŘZJ: bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Mgr. Stára)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkouškové období:            13. 12. 2021 – 11. 1. 2022

Studijní volno:                    12. – 18. 1. 2022

 

ABSOLUTORIUM:            19. – 20. 1. 2022