Školní jídelna – základní informace

Volba obědů

Přihlášení do objednávkového systému stravování 

Obsah

 • Úvod
 • Kontakty
 • Jídelníček
 • Ceník
 • Formuláře
 • Přihláška ke stravování
 • Objednávky
 • Odhlášky
 • Výdej pokrmů
 • Placení stravného
 • Informace o stravování
 • Provozní řád školní jídelny
 • Školní kantýna
 • Zaměstnanci

Úvod

Dne 1. 7. 2014 došlo ke sloučení dvou škol VOŠ a OA a SOUT. Vaří se ve školní jídelně VOŠ a OA a do SOUT se obědy dováží. Ke škole patří i ubytovna, proto v případě většího počtu zájemců se může podávat kromě oběda i snídaně a večeře. Oběd se skládá z polévky, dvou hlavních jídel (na jedničce se nabízí klasická jídla, na dvojce pak laktoovovegetariánská strava s přídavkem bílého masa. Jako přídavek ke každému obědu se podávají zeleninové či ovocné saláty, popř. ovoce, jednou za týden se peče moučník. Ke všem jídlům samozřejmě patří i výběr ze čtyř druhy nápojů. Jídelní lístek je sestavován s ohledem na pestrost, vyváženost a správné energetické složení stravy při zabezpečení přísných hygienických podmínek.

Jídelna dále zajišťuje školní kantýnu v budově VOŠ a OA i SOUT. Studenti si zde mohou koupit pokrmy studené i teplé kuchyně (obložené pečivo masnými a sýrovými výrobky a zeleninou), pekárenské výrobky, nápoje, pochutiny. Kantýna je umístěna v příjemných prostorách školních jídelen, kde si studenti při společném posezení mohou svačinu v klidu zkonzumovat.

Kromě toho jídelna poskytuje také služby cizím strávníkům, dochází sem zaměstnanci různých menších chotěbořských firem, učitelé ze základních škol, důchodci apod.

Dále jídelna poskytuje stravování při různých akcích. K využití je například při pořádání rodinných oslav, celorepublikových soutěží, sportovních soustředěních, návštěv zahraničních studentů, pěveckých a orchestrových souborů, v menu klasickém či rautovém. Je možnost využít prostředí nově zrekonstruované jídelny, popř. si nechat jídla na významnou společenskou událost připravit a poté si je odvézt.

Školní jídelnu si lze i pronajmout a využít ji například k pečení svatebních koláčků.

V případě zájmu jsou zaměstnankyně školní jídelny vyhlášeny vlastní výrobou výborných koláčků na různé oslavy, či svatby.

Kontakty

Název:            Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Adresa:          Na Valech 690,  583 29 Chotěboř

IČ:                  60126671    DIČ:              CZ 60126671

Číslo účtu:     203269229   Kód banky:   0600
Název banky: MONETA Money Bank

Vedoucí školní jídelny: Hajšmanová Jaroslava
mob. 734 693 683, hajsmanova@oschot.cz

Živnostenský list č. j. OŽÚ/2000/13877 – ev. č. 360100-10589-00

Jídelníček

Je vyvěšen u objednávkového terminálu nebo na http://strav.nasejidelna.cz/0141,

Školní jídelna si vyhrazuje v případě mimořádné události, např. nedodání surovin, změnit dle potřeby jídelní lístek.

Ceník

Poplatky za stravování

Studenti v době vyučování:   Oběd   27,-Kč

Cizí strávníci – v jídelně:

snídaně (švédský stůl) 55,- Kč (70,-Kč) ,  oběd  77,-Kč, večeře 75,-Kč

celkem 207,-Kč (222,-Kč)

Cizí strávníci – jídlonosiče:     Oběd   74,- Kč

Ceny pro cizí strávníky se vztahují na prázdniny i víkendy. V případě zvýšené normy (např. větší porce masa, příloh, přídavku) nebo jiné potřeby a rautu se stanoví cena individuálně.

Formuláře

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování – souhlas s inkasem platí po celou dobu studia.

Strávníci složí zálohu 100 Kč za bezkontaktní čip, kterým si mohou u objednávkového terminálu objednávat stravu a v jídelně poté odebírat. Zároveň obdrží i heslo k internetovému objednávání stravy. Po koupi čipu si mohou jídla hned objednat. Dále si musí všichni strávníci nechat potvrdit a donést co nejdříve, ale nejpozději do 14 dnů Přihlášku ke stravování, kterou předají vedoucí školní jídelny nebo v kanceláři SOUT (je možné ji vytisknout viz výše).

Formulář_- Objednávka_stravovaní_při_hromadné_akci

Objednávky

Pravidelní strávníci si denní objednávku stravy přihlašují u objednávkového terminálu umístěného před jídelnou pomocí bezkontaktního identifikačního čipu (podrobný postup je zde vyvěšen) nebo internetovým objednáváním volbou odkazu na stránce naší školy nebo na http://strav.nasejidelna.cz/0141, kde naleznou podrobnou nápovědu. Všichni strávníci obdrží svoje přístupové heslo. Jídla lze objednávat na čtrnáct dní dopředu, nejpozději do 13.00 h na následující den. Všichni strávníci (kromě vlastních zaměstnanců na VOŠ a OA) mají nastavenou „0“, pokud si chtějí stravu objednat, musí si ji sami přihlásit.

Studenti dálkového studia si mohou objednat oběd nejpozději do čtvrtka do 13.00 h u vedoucí školní jídelny (nejlépe emailem).

Při příležitostných akcích je potřeba se telefonicky, popř. osobně domluvit s vedoucí školní jídelny a poté objednávku zaslat na adresu školy nebo emailem (viz Formuláře).

Odhlášky

Odhlášení stravy se provádí buď přímo u objednávkového terminálu stisknutím „0“ nebo přes internet, popř. u vedoucí školní jídelny (v kanceláři, telefonem nebo emailem) den dopředu do 13:00 h. V případě nemoci si mohou studenti odebrat dotovanou stravu první den do jídlonosiče. Pokud si ji nevyzvednou, je tady ještě možnost po dohodě s vedoucí školní jídelny přepsat jejich stravu na studenty, kteří si zapomněli objednat oběd. Další dny stravování jsou ovšem povinni uhradit plnou cenu oběda tzn. jako cizí strávníci.

Výdej pokrmů

Pro studenty VOŠ a OA:

Obědy             11.15 – 14.00 h (třídy chodí podle rozpisu vyvěšeného na nástěnce u jídelny)

Pro studenty SOUT odborného výcviku:

Obědy             11.00 – 11.30 h

Pro studenty SOUT teoretického vyučování:

Obědy             11.40 – 12.00 h

Pro cizí strávníky:

Obědy             11.15 – 11.30 h, 12.00 – 12.30 h, 13.30 – 14.00 h

Placení stravného

Úhrada stravného:  

 • Sporožiro
 • Bankovní účet
 • Faktura – firmám nebo organizacím
 • Složenka – pouze ve výjimečných případech
 • Hotově – pouze příležitostní strávníci,  ve výjimečných případech dlužní strávníci

Platby přes sporožiro a bankovní účet se uskutečňují podle skutečné měsíční spotřeby 13. den (mějte vždy dostatečnou rezervu na účtu!) následujícího měsíce trvalým příkazem k inkasu z účtů u sporožira nebo banky. Pokud nebude inkaso provedeno, obdrží dlužní strávníci složenku přímo u výdejního místa s vyčíslením pohledávky. Bezodkladně je potřeba odpovídající částku zaplatit nebo ji složit přímo na účet školy 203269229/0600 (var.symbol je evidenční číslo strávníka – stejné jako u hesla při objednávkách přes internet. V případě, že škola peníze neobdrží do konce měsíce, je těmto strávníkům zablokováno stravování.

Strávníci, kteří platí složenkou, si ji vyzvednou u vedoucí školní jídelny (studenti SOUT v kanceláři) na začátku dalšího měsíce. Peníze je potřeba poslat nejpozději pět dní před koncem měsíce z důvodu pomalejšího zobrazení na našem účtu nebo vložit přímo na účet školy (viz nahoře).

Hotově peníze vybírá vedoucí školní jídelny při předání náhradní stravenky (týká se cizích strávníků). Výjimečně dlužní strávníci mohou zaplatit u vedoucí školní jídelny nebo v kanceláři SOUT.

Informace o stravování

Nárok na dotované školní stravování mají studenti pouze v době pobytu ve škole. Toto se týká i studentů v den zkoušky. Pokud jsou studenti na praxi mimo budovu školy, nemají na stravování v naší jídelně nárok. Studentům SOUT při odborném výcviku mimo školu je zajištěno stravování v naší a jiných jídelnách. Úplata jídel je v ceně potravin. Pokud dojde k porušení, musí student stravu doplatit jako cizí strávník.

 • Školní stravování se řídí:
  – vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhláškou č. 463 ze dne 23. 12. 2011,
  kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhl. č.107/2008 Sb.
  a ve znění pozdějších předpisů.
 • zákonem č. 561/2004 – školský zákon ( §111 a §117-123),
 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích
 •  na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů

Závodní stravování se řídí:

 • vyhláškou č. 84 ze dne 14. 2. 2005 o nákladech na závodní stravování.

Provozní řád školní jídelny

Školní kantýna VOŠ, OA a SOUT

Umístění: ve školních jídelnách VOŠ,OA a SOUT Chotěboř

Výroba: zaměstnanci školní jídelny

Prodej: VOŠ a OA  – Hajšmanová Jaroslava,  SOUT – Pavlíčková Yveta

Sortiment: pokrmy studené a teplé kuchyně (obložené pečivo masnými a sýrovými výrobky, dresinky a zeleninou), pekárenské výrobky, nápoje (pouze ve VOŠ a OA), pochutiny.

Provozní doba:
VOŠ a OA: 7.30-8.00 a 9.30-10.00 hodin
pro SOUT:     7.30-8.00 a 9.40-10.05 hodin

Platba: v hotovosti v mincích v hodnotě 5, 10, 20 Kč, peníze se nevrací ani nerozměňují

Hodnota zboží: 5 – 7,50 – 10 – 12,50 – 15 – 20 – 25 – 30 Kč

Výměna peněz: u vedoucí školní jídelny, v nejnutnějších případech u obsluhující zaměstnankyně

Datum spotřeby pokrmů studené kuchyně = datum výroby (prodeje)

Zodpovídá: vedoucí školní jídelny

Zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny: Hajšmanová Jaroslava

Hlavní kuchařka: Sokolová Alena

Kuchařky: Dostálová Eliška, Vágnerová Monika