Termíny konzultací dálkového studia

Termíny konzultací - zimní období šk. roku 2021/2022 - studijní skupina V4D

  • pátek 10. září 2021
  • pátek 24. září 2021
  • pátek 8. října 2021 a sobota 9. října 2021
  • pátek 22. října 2021 a sobota 23. října 2021
  • pátek 5. listopadu 2021 a sobota 6. listopadu 2021
  • pátek 19. listopadu 2021 a sobota 20. listopadu 2021
  • pátek 3. prosince 2021

Zkouškové období: 13. prosince 2021 až 11. ledna 2022

Studijní volno: 12. ledna 2022 až 18. ledna 2022

Absolutorium: 19. ledna 2022 až 20. ledna 2022