Třídní schůzky

Třídní schůzky - školní rok 2022/2023

Datum Čas Poznámka
středa, 16. 11. 2022 od 14:30 hodin Rozpis tříd a učeben
středa, 12. 4. 2023 od 14:30 hodin Rozpis tříd a učeben

Mimo stanovené termíny si můžete dohodnout individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo při osobní návštěvě.