Zpět na výpis článků

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Na Valech 690

583 29 Chotěboř

Úřední hodiny podatelny

Pondělí – pátek                 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30

Elektronická adresa

skola@oschot.cz

Identifikátor datové schránky

7t7rbiw

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých se přijímají dokumenty v digitální podobě

  • statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office

PDF, PDF/A – Portable Dokument Format

TXT – prostý text

RTF – Rich Text Format

  • statické obrazové dokumenty:

JPEG – Joint Photographic Experts Group

TIF/TIFF – Tagged Image File Format – nekomprimovaný

PNG – Portable Network Graphics

  • datové zprávy z ISDS:

ZFO – nativní formát typu XML aplikace 602XML Filler

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty

Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímaní dokumentů v digitální podobě:

  • CD
  • DVD
  • USB Flash disk
  • USB externí HDD

Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání.

CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu.

Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB.

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.