Úspěchy studentů

Jazykově nadané žáky motivujeme k ještě lepším výsledkům, o čemž svědčí fakt, že celkem dvacet osm žáků ve školním roce 2021/2022 uspělo u mezinárodních Cambridgeských jazykových zkoušek, a to na úrovních B1 až C1.


 

Žáci naší školy se pravidelně účastní sportovních soutěží a soutěží v odborných dovednostech. Z preventivních důvodů proti šíření onemocnění Covid-19 probíhaly soutěže ve školním roce 2021/2022 jen omezeně.


Úspěchy v soutěži psaní na klávesnici

Největšího úspěchu v uplynulém školním roce škola dosáhla v soutěži v psaní na klávesnici, a to hned několikrát. Žák druhého ročníku obchodní akademie Martin Vaněk bodoval v soutěži Šenovský datel, žák prvního ročníku oboru obchodní akademie Valentýn Odvárka se zúčastnil několika soutěží a dosáhl významných úspěchů.

Prvním úspěchem byla mezinárodní soutěž Intersteno 2022 s účastí těch nejlepších na světě. V této premiéře spadl Valentýn Odvárka rovnou do kategorie 17–20 let jako nejmladší a začínající účastník. Skončil hned na úvod na 44. místě ze 477 soutěžících, z Čechů byl 12.

Druhou soutěží bylo Mistrovství ČR ve zpracování textu. Krajská kola probíhala online. Skončil v kraji Vysočina na 5. místě v opisu českého textu a 2. v opisu anglického textu. Pořádající společnost zvážila Valentýnovy výsledky a pozvala ho na Mistrovství ČR do Prahy mezi nejlepších 36 písařů českých středních škol. Valentýn se na své první prezenční soutěži neztratil a skončil jako prvák na velmi pěkném 23. místě. Na jaře Valentýn absolvoval v Jihlavě svoji poslední soutěž v sezoně - Talenti prvních ročníků, kde uspěl velmi dobře. O týden později pokračovala soutěž v Ostravě. Po sečtení výsledků z obou regionů Valentýn Odvárka skončil na celkovém 3. místě, tudíž byl v uplynulé sezoně 3. nejlepším prvákem v ČR.

Soutěží se účastnilo 121 žáků prvních ročníků z 32 škol. Celkově se škola se umístila na 30. místě z cca 180 škol ČR a SR píšících v ZAV (počítačem řízená výuka psaní na klávesnici) v celoroční soutěži. Je to velký úspěch malé skupinky žáků prvních ročníků v porovnání s jinými školami s mnohem většími počty píšících. Je to zásluha jednak Valentýna Odvárky, ale současně i celkový obraz výuky všech žáků, protože se počítají průměrné postupy z výuky ve třídě.


Regionální kolo soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik, nástrojař a puškař

Naše škola jako již tradičně uspořádala za podpory Kraje Vysočina a města Chotěboř ve dnech 8. a 9. března 2022 v rámci celostátního projektu České ručičky již 10. ročník regionální kola soutěže s názvem KOVO Junior 2022. Soutěž byla určena pro studenty strojírenského učebního oborů strojní mechanik, nástrojař a pro studenty z Kraje Vysočina byla zároveň jako postupová do celostátního kola. Do soutěžního klání v odborných dovednostech se zapojilo celkem 16 studentů z šesti škol Kraje Vysočina a dvou škol z Pardubického kraje. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 24 Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se skládala z výroby zámečnického výrobku podle výkresové dokumentace z připravených polotovarů, ve které soutěžící prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. Nedílnou součástí bylo i hodnocení funkčnosti a kvality opracování soutěžního výrobku. Druhá část se skládala z praktického měření, kde soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a následně jejich vyhodnocení.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v prostorách staré radnice Městského úřadu v Chotěboři za přítomnosti místostarosty města Chotěboře pana Mgr. Bc. Davida Šafránka. Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny.

Výsledky soutěže Družstva:

 1. místo – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

 2. místo – VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

 3. místo – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice

Jednotlivci:

1. místo – Michal Vávra, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

2. místo – Stanislav Flesar, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

3. místo – Daniel Plodík, VOŠ, OA a SOUT Chotěboř


 Řemeslo Vysočiny 2022 – 18. ročník - 7. dubna 2022

Po dvouleté odmlce se 7. 4. 2022 uskutečnil osmnáctý ročník krajské soutěže "Řemeslo Vysočiny 2022", který proběhl na Střední průmyslové škole Třebíč. V letošním roce o vítězství v soutěži bojovalo celkem 28 žáků ze 7 středních škol. Žáci soutěžili ve dvoučlenných družstvech a v jednotlivcích, a to ve dvou kategoriích – silnoproud a slaboproud. Žáci Martin Sobotka a David Šimek reprezentovali naši školu v kategorii silnoproudá elektrotechnika a vybojovali 3. místo v kategorii družstev.