Výchovný poradce a metodik prevence

Výchovný poradce

Mgr. Dagmar Erbenová
+420 569 623 854 (linka 16)
erbenova@oschot.cz
1. patro budovy Žižkova 1501, Chotěboř kabinet č. 207

Konzultační hodiny:
dle hodin vyčleněných pro výchovné poradenství v rozvrhu, dále kdykoli po předchozí osobní či telefonické domluvě

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Školní metodik prevence

Ing. Hana Chrbolková
+420 569 624 106
chrbolkova@oschot.cz
1. patro budovy Na Valech 690, Chotěboř

Konzultační hodiny:
dle hodin vyčleněných pro školního metodika prevence v rozvrhu, dále kdykoli po předchozí osobní či telefonické domluvě

Čím se zabývám? Jaké úkoly plním? Které činnosti ve škole zajišťuji?

 • Připravuji Školní preventivní strategii
 • Koordinuji spolupráci zaměstnanců při realizaci Školní preventivní strategie
 • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie
 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti sociálně-patologických jevů
 • Komunikuji osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají   

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • Projevy rasové a menšinové intolerance
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech
 • ….a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Kde najít další odbornou pomoc?

Linka bezpečí: 800 155 555
Telefonická krizová intervence pro děti a mládež do 18 let (studenti do 26 let). Dostupnost z celé ČR z pevné i mobilní sítě – zdarma, nepřetržitý provoz po celý rok.
1. Na Linku bezpečí se může obrátit dítě se svým trápením, obtížnou situací
2. V případě nutnosti Linka bezpečí zprostředkuje volajícím dětem kontakt nebo v závažných případech se souhlasem dítěte provádí intervenci.

Interní linka bezpečí: http://linkabezpeci.cz
Interní linka bezpečí je určena všem dětem, kterým je bližší internetová komunikace než komunikace telefonní. Linka je dostupná pro české děti v tuzemsku i v zahraničí a také dětem se sluchovým handicapem nebo vadou řeči.

Linka bezpečí pro děti do 26 let: 800 111 113
Telefonní linka je určena pro děti a mládež, které situace v rodině, ve škole či ústavní zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o útěku uvažují. Dostupnost je pouze z pevné sítě po celý rok – zdarma, pondělí – čtvrtek od 13:00 do 19:00, pátek od 9:00 do 15:00

Rodičovská linka: http://rodicovskalinka.cz tel. 840 111 234, 606 021 021
Rodičovská linka je určena dospělým, kteří se chtějí poradit s výchovou svých dětí. Linka je k dispozici v pondělí – čtvrtek od 13:00 do 19:00, pátek od 9:00 do 15:00