Výchovný poradce, metodik prevence

Výchovný poradce

Příjmení a jméno: Mgr. Dagmar Erbenová

Konzultační hodiny pro PPP a SPC

Konzultační den Hodina Kontakt
pátek 9:55 - 10:40 hodin erbenova@oschot.cz

Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zásutpce žáků po předchozí domluvě.

Kontakt:

Metodik prevence

Příjmení a jméno: Ing. Hana Chrbolková

Konzultační hodiny

Konzultační den Hodina Kontakt
úterý (týden A) 9:35 - 12:00 hodin chrbolkova@oschot.cz
čtvrtek (týden A) 10:45 - 12:00 hodin chrbolkova@oschot.cz
pondělí (týden B) 9:35 - 12 hodin chrbolkova@oschot.cz
čtvrtek (týden B) 8:45 - 10:00 hodin chrbolkova@oschot.cz

Další konzultace a poradenství dle potřeb žáků a po vzájemné domluvě.

Kontakt:

  • mob.: 777 123 115
  • e-mail: chrbolkova@oschot.cz