Výchovné poradenství a prevence

Výchovný poradce

Příjmení a jméno: Mgr. Erbenová Dagmar

Konzultační hodiny pro PPP a SPC

Konzlutační hodiny Hodina Kontakt
sudý týden - středa 9:55 - 10:40 hodin erbenova@oschot.cz
lichý týden - středa 8:50 - 9:35 hodin erbenova@oschot.cz

Konzultační hodiny pro žáky a zákonné zásutpce žáků po předchozí domluvě.

Kontakt:

Metodik prevence

Příjmení a jméno: Mgr. Hochmanová Blanka

Konzultační hodiny

Konzultační den Hodina Kontakt
čtvrtek - sudý týden (týden A) 7:10 - 7:55 hodin hochmanova@oschot.cz
čtvrtek - lichý týden (týden B) 14:30 - 15:15 hodin hochmanova@oschot.cz

Další konzultace a poradenství dle potřeb žáků a po vzájemné domluvě.

Kontakt:

  • e-mail: hochmanova@oschot.cz