Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek - červen 2023

Termíny závěrečných zkoušek jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Obor s výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik

Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 5. 6. 2023
Praktická zkouška 6. 6. 2023 - 9. 6. 2023
Ústní zkouška 20. 6. 2023

Obor s výučním listem 23-56-H/01 Obráběč kovů

Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 5. 6. 2023
Praktická zkouška 6. 6. 2023 - 9. 6. 2023
Ústní zkouška 20. 6. 2023

Obor s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář

Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 5. 6. 2023
Praktická zkouška 6. 6. 2023 - 9. 6. 2023
Ústní zkouška 19. 6. 2023

Obor s výučním listem 33-56-H/01 Truhlář

Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 5. 6. 2023
Praktická zkouška 6. 6. 2023 - 9. 6. 2023
Ústní zkouška 19. 6. 2023

(zveřejněno dne 13. 1. 2023)