Zpět na výpis článků

KRA-23-2-2021-1HB-ML431

Použitý nástroj je volen tak, aby si žáci zábavnou a soutěžní formou prověřili své vědomosti. Ve zvolených tématech jsem vybral pro 1. ročník tu oblast, kterou již znají a v odborných předmětech byla probírána.