Maturitní obory

Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021 pro uchazeče se základním vzděláním

obory středního vzdělání s maturitní zkouškou denní forma studia (délka vzdělávání 4 roky)

Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2020/2021 pro uchazeče se středním vzděláním s výučním listem

obory nástavbového studia denní i dálková forma studia (délka vzdělávání 2 a 3 roky)

  • 23-43-L/51 Provozní technika
  • 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba