Závěrečné zkoušky

Vyhlášení termínů opravných závěrečných zkoušek a závěrečných zkoušek v náhradním termínu – termín červen 2019

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s výučním listem:

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 33-56-H/01 Truhlář

                Druh závěrečné zkoušky

Termín

Písemná zkouška

3. 6. 2019

Praktická zkouška

4. 6. 2019 až 11. 6. 2019

Ústní zkouška

19. 6. 2019 až 21. 6. 2019

Vyhlášení termínů opravných a náhradních závěrečných zkoušek je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění: Žáci konající opravné závěrečné zkoušky/zkoušky v náhradním termínu musí oznámit dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Přihláška k závěrečné zkoušce musí být doručena řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Přihláška ke stažení zde.


 Termíny konání závěrečných zkoušek - červen 2019

Název zkoušky Termín konání
Písemná zkouška 3. 6. 2019
Praktická zkouška 4. 6. 2019 až 11. 6. 2019
Ústní zkouška 19. 6. 2019 až 21. 6. 2019