Závěrečné zkoušky

Vyhlášení termínů závěrečných zkoušek - září 2021

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s výučním listem:

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů
  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 33-56-H/01 Truhlář

Druh závěrečné zkoušky

Termín

Praktická zkouška

6. 9. 2021 – 8. 9. 2021

Ústní zkouška

16. 9. 2021

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč oznámí dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Tato přihláška k závěrečné zkoušce musí být doručena řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Přihláška k závěrečné zkoušce ke stažení zde.

(zveřejěno dne 1. 7. 2021)

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

V souladu s Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021 č.j. MSMT-3258/2021-1 čl. 5 rozhodl ředitel školy o složení závěrečné zkoušky tak, že žáci budou konat praktickou a ústní zkoušku. Závěrečné zkoušky se budou konat nejdříve 1. června 2021. Období konání závěrečné zkoušky se prodlužuje do 31. srpna 2021.

(zveřejněno dne 15. 3. 2021)