Závěrečné zkoušky

Vyhlášení termínů opravných zkoušek - září 2022

Termíny jsou vyhlášeny pro obory s výučním listem:

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 33-56-H/01 Truhlář
Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 2. 9. 2022
Praktická zkouška 5. 9. 2022 - 7. 9. 2022
Ústní zkouška 14. 9. 2022

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč oznámí v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou nebo náhradní zkoušku konat. Přihláška k závěrečné zkoušce musí být doručena řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

(zveřejněno dne 1. 7. 2022)


 Termíny závěčných zkoušek - červen 2022

Obor s výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik

Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 6. 6. 2022
Praktická zkouška 7. - 10. 6. 2022
Ústní zkouška 20. 6. 2022

Obor s výučním listem 23-56-H/01 Obráběč kovů

Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 6. 6. 2022
Praktická zkouška 7. - 10. 6. 2022
Ústní zkouška 20. 6. 2022

Obor s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář

Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 6. 6. 2022
Praktická zkouška 7. - 10. 6. 2022
Ústní zkouška 20. 6. 2022

Obor s výučním listem 33-56-H/01 Truhlář

Druh závěrečné zkoušky Termín
Písemná zkouška 6. 6. 2022
Praktická zkouška 7. - 10. 6. 2022
Ústní zkouška 21. 6. 2022

Termíny závěrečných zkoušek jsou vyhlášeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.