Výroční zprávy

Výroční zprávy VOŠ, OA a SOUT

Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok  dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.

 
Výroční zprávy o činnosti školy v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 

Výroční zprávy VOŠ a OA

Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok  dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výroční zprávy SOUT

Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.