Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělávání:

Obor vzdělání Výsledková listina
23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů
33-56-H/01 Truhlář

 (zveřejněno dne 27. 6. 2023)


 Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky se odevzdávají řediteli střední školy do 26. 6. 2023 (přihlášky doručené poštou po 26. 6. 2023 budou zařazeny do dalšího kola přijímacího řízení). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejdříve dne 27. 6. 2023.

(zveřejněno dne 12. 6. 2023)


 Výsledky 2. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělávání:

Obor vzdělání Výsledková listina
23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, 33-56-H/01 Truhlář
26-41-M/01 Elektrotechnika
63-41-M/02 Obchodní akademie
63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)
23-56-H/01 Obráběč kovů
33-56-H/01 Truhlář

Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána v úterý dne 23. 5. 2023 na studijním oddělení (2. patro, místnost A203, budova OA, Na Valech 690, Chotěboř) od 13:00 do 15:00 hodin. Uchazeči mohou při převzetí rozhodnutí využít možnosti osobně odevzdat zápisový lístek.

(zveřejněno dne 23. 5. 2023)


 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Přihlášky se odevzdávají řediteli střední školy do pondělí dne 22. května 2023 (přihlášky doručené poštou po 22. květnu 2023 budou zařazeny do dalšího kola přijímacího řízení). Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejdříve v úterý dne 23. května 2023.

(zveřejněno dne 17. 5. 2023)


 Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělávání:

4leté obory s maturitní zkouškou

Obor vzdělání Výsledková listina
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, 23-51-H/01 Strojní mechanik
23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 23-56-H/01 Obráběč kovů
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 26-51-H/01 Elektrikář
33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, 33-56-H/01 Truhlář
26-41-M/01 Elektrotechnika (ŠVP: Průmyslová automatizace)
63-41-M/02 Obchodní akademie
63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP: Firemní management)

Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána v úterý dne 2. 5. 2023 na studijním oddělení (2. patro, místnost A203, budova OA, Na Valech 690, Chotěboř) od 13:00 do 15:00 hodin. Uchazeči mohou při převzetí rozhodnutí využít možnosti osobně odevzdat zápisový lístek.

(zveřejněno dne 28. 4. 2023)


 Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory s výučním listem

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do oboru vzdělávání:

3leté obory s výučním listem

Obor vzdělání Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
26-51-H/01 Elektrikář
33-56-H/01 Truhlář

Písemná rozhodnutí o přijetí budou vydávána v pondělí dne 24. 4. 2023 na studijním oddělení (2. patro, místnost A203, budova OA, Na Valech 690, Chotěboř) od 13:00 do 15:00 hodin. Uchazeči mohou při převzetí rozhodnutí využít možnosti osobně odevzdat zápisový lístek.

(zveřejněno dne 22. 4. 2023)


 Odevzdávání přihlášek ke studiu

Termín odevzdání: 

  • nejpozději 1. března 2023

Způsob odevzdání:

  • osobně na ředitelství školy (kancelář A203 v 1. patře budovy Na Valech 690, Chotěboř)
  • poštou (nejlépe doporučeným dopisem)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Uchazeč odevzdá dle § 60a odst. 5 školského zákona přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.

Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium)

Uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru.

Obory s výučním listem (3leté denní studium)

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru.

Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole

Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole ve formátu PDF ke stažení zde.

Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole ve formátu XLSX ke stažení zde.

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ke stažení zde.

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete zde.

Metodický pokyn MŠMT vyplňová přihlášek do oborů, ve kterých se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou a zároveň středního vzdělání s výučním listem (obory L0+H) ke stažení zde.

(zveřejněno dne 12. 1. 2023)


 Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Sdělení o termínech v roce 2022/2023

Časový rozvrh konání jednotných přijímacích zkoušek v roce 2022/2023

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku konanou ve školním roce 2022/2023

Český jazyk

Matematika

(zveřejněno dne 12. 1. 2023)