Přijímací řízení

Odevzdávání přihlášek ke studiu

Termín odevzdání: 

  • nejpozději 1. března 2023

Způsob odevzdání:

  • osobně na ředitelství školy (kancelář A203 v 1. patře budovy Na Valech 690, Chotěboř)
  • poštou (nejlépe doporučeným dopisem)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Uchazeč odevzdá dle § 60a odst. 5 školského zákona přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.

Obory s maturitní zkouškou (4leté denní studium)

Uchazeči budou přijímání na základě jednotné přijímací zkoušky a dosažených výsledků v 8. a 9. ročníku ZŠ do maximální kapacity každého oboru.

Obory s výučním listem (3leté denní studium)

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků ze základní školy do maximální kapacity každého oboru.

Přihlášky ke vzdělávání - studiu na střední škole

Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole ve formátu PDF ke stažení zde.

Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole ve formátu XLSX ke stažení zde.

Vysvětlivky k přihláškám ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ke stažení zde.

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy naleznete zde.

(zveřejněno dne 12. 1. 2023)

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Sdělení o termínech v roce 2022/2023

Časový rozvrh konání jednotných přijímacích zkoušek v roce 2022/2023

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku konanou ve školním roce 2022/2023

Český jazyk

Matematika

(zveřejněno dne 12. 1. 2023)